Działalność

Zakres działania Konsul Honorowej Francji w Katowicach obejmuje:

  • ochronę interesów Francji, jej obywateli oraz francuskich podmiotów gospodarczych w Polsce,
  • wspieranie przedsiębiorstw francuskich i polsko-francuskich oraz dążenie do rozwoju i integracji gospodarczej pomiędzy Francją a Polską,
  • udzielanie pomocy francuskim obywatelom przebywającym na terenie województwa śląskiego,
  • wspieranie współpracy w dziedzinie naukowej i kulturalnej, a także promocja dziedzictwa kulturalnego Francji oraz języka francuskiego,
  • w zakresie spraw prawno-administracyjnych działania Konsulatu obejmują w szczególności sprawy paszportowe, wydawanie poświadczeń życia, poświadczanie dokumentów "za zgodność",
  • wykonywanie innych obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, a zleconych przez Konsulat Generalny Francji w Krakowie lub Ambasadę Francji w Warszawie,
  • współpracę w lokalnymi władzami państwowymi i samorządowymi, z pozostałymi konsulatami honorowymi Francji w Polsce oraz placówkami konsularnymi innych Państw obecnymi na Śląsku,
  • wydawanie poświadczenia życia (certificat de vie).