O Konsulu

Konsul Honorowa, adwokat Anna KRASUSKA-TERRILLON, po ukończeniu I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendystka Ordre des Avocats de Paris w 1991 roku i The Canadian Bar Association w roku 1992, od 1993 roku jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. W latach 1997-2001 pracowała w kancelariach adwokackich w Paryżu.

Od roku 2002 prowadzi własną kancelarię adwokacką w Katowicach. Od 2010 roku jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach.

 

 

Artykuł z DZIENNIKA GAZETA PRAWNA z dnia 14.03.2014