Nominacja

Listy komisyjne i EXEQUATUR

W dniu 3 lipca 2013 Prezydent Republiki Francuskiej mianował i ustanowił Panią Annę KRASUSKĄ - TERRILLON Konsulem Honorowym Francji na obszar Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, a w dniu 10 stycznia 2014 Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej uznał tę nominację z jurysdykcją na wyżej określony okręg konsularny udzielając Jej Listom Komisyjnym EXEQUATUR.